Uit letters h, a kunnen volgende woorden gevormd worden:

2- woorden uit letters (2)

ah (5)ha (5)