Uit letters j, a, a, r, g, a, n, g, e, n kunnen volgende woorden gevormd worden:

10- woorden uit letters (1)

jaargangen (18)

8- woorden uit letters (4)

aanjagen (13)aanjager (14)jaargang (16)nagegaan (12)

7- woorden uit letters (2)

najagen (12)najaren (11)

6- woorden uit letters (11)

aanren (7)gaarne (9)gangen (10)garage (11)gegaan (10)granen (9)nagaan (8)najaag (11)najaar (10)raggen (11)rangen (9)

5- woorden uit letters (16)

aagje (10)aanga (7)agger (10)anjer (9)arena (6)eraan (6)garen (8)graag (10)graan (8)grage (10)jagen (10)jager (11)jaren (9)ragen (8)range (8)ranja (9)

4- woorden uit letters (17)

area (5)aren (5)erna (5)gaan (6)gaar (7)gaga (8)gage (8)gang (8)gare (7)jaag (9)jaar (8)naar (5)naga (6)nare (5)raag (7)rage (7)rang (7)

3- woorden uit letters (17)

aan (3)aar (4)ara (4)are (4)eng (5)era (4)erg (6)gag (7)gen (5)jan (6)jen (6)nae (3)nar (4)neg (5)rag (6)reg (6)ren (4)

2- woorden uit letters (11)

ar (3)eg (4)en (2)er (3)ga (4)ge (4)ja (5)je (5)na (2)ra (3)re (3)