Uit letters j, a, a, r, g, e, n, o, t, e kunnen volgende woorden gevormd worden:

10- woorden uit letters (1)

jaargenote (17)

9- woorden uit letters (1)

orgaantje (16)

8- woorden uit letters (4)

graantje (15)groentje (15)neergaat (12)renegaat (12)

7- woorden uit letters (12)

aanjoeg (12)aanreeg (10)aantree (9)agentje (13)etgroen (11)garante (11)graatje (14)groente (11)groeten (11)jongere (13)naartoe (9)toegaan (10)

6- woorden uit letters (42)

aagten (9)agaten (9)ageert (10)agente (9)ageren (9)angora (9)gaarne (9)gaatje (12)garant (10)genera (9)gerant (10)gerent (10)gorten (10)graant (10)graten (10)groene (9)groent (10)groten (10)jaeger (12)jangat (12)jargon (12)joegen (11)jonger (12)naatje (10)najoeg (11)neerga (9)negert (10)noteer (8)onager (9)onteer (8)oranje (10)orante (8)orgaan (9)ornaat (8)raatje (11)regent (10)roetje (11)tegaar (10)tenger (10)tergen (10)tjonge (12)toeren (8)

5- woorden uit letters (77)

aagje (10)aatje (9)ageer (8)agent (8)anjer (9)aorta (7)arena (6)argon (8)argot (9)atjar (10)enger (8)engte (8)enter (7)eraan (6)ergon (8)ertoe (7)etage (8)gaart (9)garen (8)garoe (8)gaten (8)geert (9)gejat (11)genat (8)gener (8)genet (8)genot (8)genre (8)gerat (9)geren (8)gerot (9)gonje (10)goten (8)graan (8)graat (9)green (8)groen (8)groet (9)grote (9)jaagt (11)jagen (10)jager (11)jaren (9)jonge (10)jongt (11)natje (9)neger (8)oneer (6)ontga (8)raagt (9)ragen (8)range (8)ranja (9)raten (7)reent (7)regen (8)renet (7)rente (7)reten (7)rogje (11)rotan (7)roten (7)rotje (10)tanga (8)tango (8)tegen (8)tenor (7)teren (7)terne (7)toean (6)toega (8)togen (8)toner (7)toren (7)traag (9)traan (7)trage (9)

4- woorden uit letters (75)

aagt (7)aart (6)ante (5)area (5)aren (5)aten (5)eega (6)eert (6)ener (5)enge (6)eren (5)erge (7)ergo (7)erna (5)eten (5)eter (6)etje (8)gaan (6)gaar (7)gare (7)geen (6)geer (7)gene (6)gent (7)gnoe (6)gore (7)gort (8)grot (8)jaag (9)jaar (8)joeg (9)jong (9)jont (8)jota (8)naar (5)naga (6)nare (5)nart (6)neeg (6)neer (5)neet (5)nero (5)noga (6)nota (5)ogen (6)oren (5)raag (7)raat (6)rage (7)ragt (8)rang (7)rata (6)rato (6)reeg (7)reen (5)reet (6)regt (8)rent (6)roet (6)rong (7)rota (6)taan (5)tang (7)tarn (6)teen (5)teer (6)tere (6)terg (8)toen (5)toer (6)toga (7)tong (7)torn (6)tree (6)trog (8)

3- woorden uit letters (50)

aan (3)aar (4)ara (4)are (4)art (5)een (3)eer (4)eet (4)ego (5)egt (6)ene (3)eng (5)ent (4)era (4)ere (4)erg (6)gat (6)gen (5)goj (8)jan (6)jat (7)jen (6)jet (7)jon (6)nae (3)nar (4)nat (4)nee (3)neg (5)net (4)nog (5)nor (4)oen (3)oer (4)rag (6)rat (5)ree (4)reg (6)ren (4)roe (4)rog (6)rot (5)tea (4)ten (4)ter (5)tja (7)toe (4)ton (4)tor (5)tra (5)

2- woorden uit letters (16)

ar (3)at (3)eg (4)en (2)er (3)et (3)ga (4)ge (4)go (4)ja (5)je (5)na (2)on (2)ra (3)re (3)te (3)