Uit letters s, i kunnen volgende woorden gevormd worden:

2- woorden uit letters (2)

is (3)si (3)