Uit letters x, -, a, s kunnen volgende woorden gevormd worden:

4- woorden uit letters (1)

x-as (11)

3- woorden uit letters (1)

sax (11)

2- woorden uit letters (2)

as (3)sa (3)