Uit letters x, t, c kunnen volgende woorden gevormd worden:

3- woorden uit letters (1)

xtc (15)