Uit letters y, e, l, l, s kunnen volgende woorden gevormd worden:

5- woorden uit letters (1)

yells (17)

4- woorden uit letters (1)

yell (15)

3- woorden uit letters (3)

els (6)lel (7)les (6)

2- woorden uit letters (3)

el (4)es (3)se (3)