V 13-woorden met V (1341)

Door op het woord te klikken, kun je zien welke andere woorden uit deze letters kunnen worden gemaakt

vaalachtigere (29)vaalachtigste (30)vaandeldrager (24)vaarreglement (25)vaarschroeven (29)vaarskalveren (26)vaarsnelheden (24)vaartkapoenen (22)vaartschipper (31)vacatiegelden (26)vacaturebeurt (32)vaccineringen (27)vader-overste (23)vaderlandloos (24)vaderlandloze (26)vaderlijkheid (29)vadermoorders (24)vaderplichten (30)vadervreugden (28)vagebondeerde (23)vakantieadres (22)vakantiedagen (22)vakantiemaand (22)vakantiezegel (26)vakbewegingen (28)vakbondszaken (27)vakbondszijde (29)vakdeskundige (28)vakliteratuur (30)vakministerie (23)vakspecialist (29)vaktechnische (34)vaktrainingen (22)vakvereniging (26)vakvermelding (29)valkenblikken (28)valkenierstas (24)valkenjachten (31)valoriseerden (22)valreepsknoop (26)valsemunterij (29)valshartigere (27)valshartigste (28)valutadekking (29)valutakoersen (26)valutamarkten (28)vaneengereten (20)vaneengerukte (25)vaneenscheidt (26)vaneenscheurt (29)vaneenspringt (23)vaneentrekken (22)vaneentrokken (22)vanillestokje (27)vanillesuiker (27)vaporisatoren (22)variabiliteit (23)varkensachtig (30)varkensblazen (27)varkensdarmen (24)varkensfokker (28)varkensgehakt (28)varkenshaasje (27)varkenshokken (27)varkenskoppen (26)varkenskotten (24)varkenslappen (26)varkensribben (25)varkensslager (26)varkensstaart (24)varkensziekte (26)vasomotorisch (29)vastenavonden (22)vastenbrieven (24)vastgegroeide (24)vastgeklampte (29)vastgeknoopte (25)vastgenagelde (25)vastgoedmarkt (27)vasthoudender (27)vasthoudendst (28)vastleggingen (26)vastredeneert (22)vastredeneren (21)vastschroefde (31)vastschroeven (30)vastspijkerde (28)vastspijkeren (27)vatenwassters (26)vechtachtiger (35)vechtachtigst (36)vechterijtjes (33)vechtersbazen (31)vechtpartijen (31)vectoralgebra (29)vectorsysteem (34)vederachtiger (29)vederachtigst (30)vederborstels (26)veelbelovende (26)veelgebruikte (29)veelgeplaagde (27)veelgevraagde (27)veelomvattend (26)veelschrijver (34)veelslachtige (31)veemgerichten (29)veenachtigere (27)veenachtigste (28)veenarbeiders (22)veerkrachtige (30)veerschippers (31)veertiendaags (22)veertigjarige (26)veertigtallen (25)vegetatielijn (25)veilinggebouw (31)veilinghallen (27)veldboeketten (25)veldheersstaf (29)veldhospitaal (28)veldleeuwerik (31)veldonderzoek (26)veldpredikers (27)vellenploters (27)vendelzwaaien (26)vendumeesters (26)venijnigheden (25)vensterbanken (23)vensterglazen (26)vensterluiken (26)vensterruiten (24)ventilatiegat (23)ventilatiekap (24)venusschelpen (32)venusspiegels (28)veraangenaamd (22)veraangenaamt (22)veraangenamen (21)verabsoluteer (27)veraccijnsden (30)verachtelijke (32)verachteloosd (29)verachteloost (29)verachtelozen (30)verafschuwden (36)veralgemeende (24)veralgemening (25)veramerikaans (23)veranderingen (21)veranderlijke (26)veranderzucht (33)verankeringen (22)verantwoordde (25)verantwoorden (24)verbalisanten (23)verbaliseerde (24)verbandkisten (24)verbandlinnen (22)verbandplaats (26)verbandwagens (27)verbandwatten (26)verbeeldingen (24)verbeestelijk (28)verbeteringen (23)verbeulemanst (28)verbijsterden (26)verbijsterder (27)verbijsterend (26)verbijstering (27)verbitterdere (24)verbitterdste (25)verbloemingen (25)verbluffender (32)verbodsborden (25)verbolgenheid (27)verbondenheid (24)verbondsbeker (26)verbondsbreuk (29)verbondsmalen (25)verbondstafel (27)verborgenheid (26)verbouwereerd (29)verbrandingen (23)verbreidingen (23)verbrijzelden (29)verbrijzeling (30)verbroddelden (25)verbroederden (23)verbroedering (24)verbrokkelden (27)verbrokkeling (28)verbruiksters (29)verbuigbaarst (29)verburgerlijk (33)verdedigingen (23)verdedigsters (25)verdeelcentra (26)verdeelkasten (24)verdeelnetten (22)verdeelpaneel (24)verdeemoedigd (24)verdeemoedigt (24)verderfelijke (29)verdichtingen (28)verdichtselen (29)verdiepschaaf (31)verdierlijken (26)verdierlijkte (27)verdietsingen (22)verdisconteer (25)verdoemelijke (27)verdommelijke (29)verdorvenheid (26)verdraaglijke (28)verdraagzamer (27)verdraaidheid (24)verdraaiingen (21)verdragstaten (24)verdriedubbel (29)verdrietelijk (27)verdrietigere (23)verdrietigste (24)verdrievoudig (28)verdrijvingen (27)verdrinkingen (23)verdrukkingen (28)verduidelijkt (30)verduisteraar (25)verduisterden (25)verduistering (26)verduitsingen (25)verduurzaamde (31)verduurzaming (32)verdwaasdheid (28)verdwijningen (27)vereenvoudigd (27)vereenvoudigt (27)vereenzaamden (23)vereenzelvigd (28)vereenzelvigt (28)vereffeningen (25)vererenswaard (25)verergeringen (23)veresteringen (22)veretteringen (22)vereuropeeste (25)verfijndheden (28)verfindustrie (27)verflauwingen (31)verfoeilijker (28)verfoeilijkst (29)verfoeliesels (26)verfomfaaiden (26)verfproducten (32)verfraaiingen (23)verfrissingen (25)verfrissinkje (28)verfrommelden (28)verfronselden (25)verfschilvers (35)verfverdunner (29)vergaarbakken (26)vergaarbekken (26)vergaderdatum (28)vergaderingen (23)vergadertafel (27)vergaderzalen (26)vergaloppeerd (27)vergaloppeert (27)vergalopperen (26)vergankelijke (28)vergeeflijker (30)vergeeflijkst (31)vergeestelijk (28)vergeetachtig (30)vergefelijker (30)vergefelijkst (31)vergelijkbaar (29)vergelijkbare (29)vergelijkende (27)vergenoegdere (23)vergenoegdste (24)vergetelijker (28)vergetelijkst (29)vergevorderde (26)vergezellende (27)vergezelschap (34)vergiettesten (23)vergiftenleer (26)vergiftigheid (29)vergletsjerde (28)vergoddelijkt (29)vergoelijking (28)vergoelijkten (27)vergrendeling (25)vergroeiingen (22)vergruizelden (29)verguldmessen (29)verhabbezakte (30)verhakstukken (31)verhakstukten (30)verhalvezolen (30)verhalvezoold (31)verhalvezoolt (31)verhandelaars (25)verhandelbaar (26)verhandelbare (26)verhapstukken (31)verhapstukten (30)verheerlijken (28)verheerlijkte (29)verheimelijkt (30)verhelderende (25)verhevelingen (27)verhevenheden (27)verhoefslaagd (29)verhoefslaagt (29)verhoefslagen (28)verhollandsen (26)verhollandste (27)verhovaardigd (28)verhovaardigt (28)verhuisbiljet (32)verhuisboedel (29)verhuisdrukte (32)verhuiskosten (28)verhuiswagens (31)verhuurbeleid (32)verificateurs (30)verifieerbaar (24)verindischten (27)verinlandsten (22)verinnerlijkt (26)verinteresten (21)verinterestte (22)verintrestten (22)verjaarsfeest (27)verjaarstaart (25)verjeugdigden (29)verjeugdiging (30)verkavelingen (26)verkeerdelijk (28)verkeerdheden (25)verkeersaders (24)verkeersagent (24)verkeerschaos (29)verkeersdoden (23)verkeerslicht (31)verkeersplein (25)verkeersregel (26)verkeerstoren (23)verkeerswegen (27)verkeerswezen (28)verkieselijke (27)verkieslijker (28)verkieslijkst (29)verklaarbaars (26)verklankingen (25)verkleefdheid (29)verkleiningen (23)verkleinwoord (27)verklikkertje (30)verklikkingen (27)verklungelden (29)verkneukelden (27)verkneuterden (25)verknochtheid (31)verknoeiingen (21)verknutselden (27)verkoopbeleid (26)verkoopboeken (25)verkoopbudget (30)verkoopcijfer (32)verkoopgebied (26)verkoopgedrag (27)verkoophuizen (30)verkoopkosten (25)verkoopkracht (32)verkoopleider (25)verkooplokaal (27)verkoopsprijs (29)verkoopsucces (34)verkooptrucje (33)verkoopwaarde (27)verkreukelden (28)verkreukeling (29)verkrommingen (26)verkruimelden (28)verkwanselden (27)verkwanselend (27)verkwanseling (28)verkwikkelijk (34)verkwikkingen (29)verkwistender (27)verkwistendst (28)verkwistingen (27)verkwiststers (29)verlakkerijen (27)verlangzaamde (27)verlanterfant (25)verleidelijke (27)verlekkerdere (26)verlekkerdste (27)verlengkabels (28)verlevendigde (26)verlevendigen (25)verlichtingen (29)verliederlijk (28)verliefdheden (27)verliescijfer (31)verliesgevend (26)verliesposten (24)verlofbrieven (28)verlofgangers (28)verlofhouders (31)verlokkelijke (30)verloochenaar (27)verloochenden (27)verloochening (28)verloskundige (28)verlovingsdag (28)verluchtigden (33)verluchtiging (34)verluchtingen (32)vermaanhuizen (28)vermaardheden (25)vermakelijker (29)vermakelijkst (30)vermaledijden (26)vermeerderaar (23)vermeerderden (23)vermeerderend (23)vermeerdering (24)vermeesterden (23)vermeestering (24)vermenselijkt (28)vermicellipap (31)vermijdbaarst (28)vermijdelijke (30)vermiljoenden (25)vermoedelijke (27)vernederender (21)vernederendst (22)vernederingen (21)vernederlands (23)verneembaarst (24)verneukerijen (26)verneuteldere (25)verneuteldste (26)vernielachtig (29)vernietigbaar (23)vernietigbare (23)vernietigende (21)vernieuwingen (26)verniskwasten (26)vernuftigheid (30)veronachtzaam (30)verondersteld (24)veronderstelt (24)verongelijken (26)verongelijkte (27)verongelukken (28)verongelukten (27)verontheiligd (26)verontheiligt (26)verontreinigd (22)verontreinigt (22)verontrustend (25)verontrusting (26)verontrustten (25)verontwaardig (26)veroordeelden (22)veroorloofden (24)veroorzaakten (24)veroorzakende (24)verootmoedigd (24)verootmoedigt (24)veropenbaarde (23)verordeningen (21)verordineerde (21)verordonneerd (21)verordonneren (20)verouwelijken (31)verouwelijkte (32)verpachtingen (29)verpierewaaid (25)verplaatsbaar (26)verplaatsbare (26)verplantingen (24)verpleegdagen (26)verpleegkunde (29)verpleegprijs (30)verpleegsters (27)verpletterden (25)verpletterend (25)verplettering (26)verplichtende (30)verpolitieken (24)verpolitiekte (25)verraderlijke (27)verradersloon (23)verrassendere (22)verrassendste (23)verrassinkjes (26)verrekeningen (22)verrekenprijs (27)verrichtingen (28)verrukkelijke (32)verschepingen (29)verscheurende (30)verschijnende (29)verschijnsels (32)verschilferde (32)verschilferen (31)verschillende (30)verschillends (31)verschilletje (33)verschimmelde (32)verschimmelen (31)verschoningen (27)verschoonbaar (28)verschoonbare (28)verschoonlijk (32)verschraalden (29)verschralende (29)verschrankten (29)verschrijving (34)verschrikking (32)verschroeiden (27)verschroeiing (28)verschrompeld (33)verschrompelt (33)verschuifbaar (34)verschuifbare (34)verschuivende (32)verschuldigde (34)versierinkjes (25)versierseltje (26)versificeerde (27)versifieerden (23)versjachelden (31)versjacherden (30)versjofeldere (28)versjofeldste (29)verslaafdheid (28)verslagenheid (26)verslaggevers (29)verslaggeving (29)verslampampen (28)verslampampte (29)verslappingen (26)verslechterde (30)verslechteren (29)verslibbingen (26)verslijkingen (27)verslingerden (24)verslingerder (25)verslingerdst (26)verslodderden (24)versluierende (25)versluitingen (26)versmallingen (26)versmeltingen (25)versnellingen (24)versnijdingen (24)versnipperden (24)versnippering (25)versoberingen (23)versperringen (24)verspiedingen (23)verspiedsters (25)verspillingen (26)versplinterde (25)versplinteren (24)versprekingen (25)versproducten (30)verstallingen (25)verstandelijk (27)verstandeloos (23)verstandeloze (25)verstandigere (23)verstandigste (24)verstandskies (24)verstandsmens (24)verstarringen (23)versteendheid (24)verstekelinge (25)verstekproces (29)verstellingen (25)verstempelden (26)versterfrecht (32)versterkingen (24)verstervingen (25)verstervinkje (28)verstijvingen (27)verstikkingen (25)verstoelingen (23)verstoffelijk (32)verstoordheid (25)verstoorsters (24)verstoppertje (28)verstoppingen (25)verstoppinkje (28)verstotelinge (24)verstrekkende (25)verstrengelde (25)verstrengelen (24)verstrooidere (22)verstrooidste (23)verstrooiende (21)verstuikingen (26)verstuivingen (27)vertaalbureau (29)vertaaldienst (23)vertaalfouten (27)vertaalproces (28)vertederingen (22)vertekeningen (22)vertellinkjes (28)vertelselboek (27)vertelseltjes (28)verteluurtjes (32)verticaliteit (26)vertienvoudig (27)vertoefplaats (27)vertrappelden (26)vertrappeling (27)vertrekkingen (25)vertrekplaats (27)vertrekpremie (26)vertrekpunten (27)vertrekseinen (22)vertroebelden (24)vertroebeling (25)vertroetelden (23)vertroeteling (24)vertrouwdheid (31)vertrouwelijk (33)vertrouweling (30)vertwijfelden (31)vertwijfelder (32)vertwijfeldst (33)vertwijfeling (32)veruiterlijkt (30)veruitwendigd (29)veruitwendigt (29)vervaardigden (25)vervaardigers (26)vervaardiging (26)vervaarlijker (29)vervaarlijkst (30)verveelvoudig (31)verveloosheid (27)verversinkjes (28)ververskuipen (29)ververswinkel (30)verviervoudig (30)vervijfvoudig (35)vervlaamsende (26)vervloekingen (26)vervluchtigde (36)vervluchtigen (35)vervoerbewijs (31)vervoerbiljet (29)vervoermiddel (27)vervoersregio (25)vervoerswezen (29)vervolgbundel (32)vervolgcursus (37)vervolgstudie (30)vervolgwerken (31)vervolmaakten (27)vervreemdbaar (27)vervreemdbare (27)vervreemdende (25)vervroegingen (25)vervrolijking (30)vervrolijkten (29)vervrouwelijk (35)verwaandheden (26)verwaardigden (26)verwaarloosde (26)verwaarlozing (29)verwachtingen (31)verwantschapt (33)verweermiddel (28)verwekelijken (30)verwekelijkte (31)verwereldlijk (32)verwerkelijkt (32)verwerpelijke (31)verwezenlijkt (32)verwijfdheden (32)verwilderdere (27)verwilderdste (28)verwisselbaar (28)verwisselbare (28)verwoestingen (25)verwonderdere (25)verwonderdste (26)verwonderlijk (30)verwoordingen (25)verworpelinge (28)verworpenheid (28)verworvenheid (29)verwrikkingen (28)verwringingen (26)verzachtender (30)verzachtendst (31)verzachtingen (30)verzakkinkjes (30)verzamelelpee (28)verzamelingen (26)verzamelnamen (26)verzamelplaat (29)verzamelstaat (27)verzamelstoot (27)verzamelwoede (29)verzegelingen (26)verzekerbrief (29)verzekerdheid (28)verzekeringen (25)verzenbundels (29)verzendhuizen (30)verzendkosten (25)verzendstaten (24)verzenmakerij (28)verzetslieden (25)verzilverbaar (29)verzilverbare (29)verzinnelijkt (28)verzinseltjes (28)verzoeknummer (30)verzorgpony's (32)verzuchtingen (33)verzuimcijfer (36)verzwakkingen (30)verzwendelden (28)verzwikkingen (30)vesperklokken (28)vesperpsalmen (27)vesperviering (26)vestigingseis (24)vestigingswet (28)vestingoorlog (25)vestingwerken (27)vetkussentjes (29)vetweiderijen (26)vezelachtiger (32)vezelachtigst (33)vezelgewassen (29)vice-admiraal (25)vice-minister (24)videocamera's (24)videorecorder (25)videosignalen (22)vierdeursauto (27)vierendeelden (21)vierentwintig (25)vierlingsbeek (26)viertaktmotor (25)vietnamoorlog (24)vijandelijker (28)vijandelijkst (29)vijandigheden (26)vijfdeursauto (32)vijfentwintig (30)vijffrankstuk (35)vijftienjarig (29)vijftigjarige (31)vijftigtallen (30)vijfvingerige (30)vijzelstamper (31)vikingschepen (30)vilderskarren (25)viltachtigere (30)viltachtigste (31)vindingrijker (26)vindingrijkst (27)vingeralfabet (27)vingerdoekjes (26)vingerkootjes (26)vingerwijzing (31)vingerzetting (26)violetkleurig (29)violoncellist (28)vioolsleutels (28)vioolspelende (24)viooltjesgeur (29)virusinfectie (29)viscosimetrie (26)vishandelaars (25)visiteerijzer (26)visiteformaat (25)visitekaartje (25)visliefhebber (30)vismaaltijden (26)vissersdorpen (24)vissershavens (27)vissershutten (28)visserslatijn (26)visserspinken (24)vissersplaats (26)vissersringen (23)vissersschuit (32)vistechnieken (27)visualiseerde (25)visuitrusting (29)visumplichtig (36)visvergunning (28)visverwerking (30)viswijventaal (30)vitaminearmer (23)vitaminearmst (24)vitamineerden (21)vitaminerijke (25)vitaminiseert (22)vitaminiseren (21)vitrinekasten (22)vitrinekastje (25)vitrioolaarde (22)vizierkleppen (28)vizierkorrels (27)vlaamsgezinde (27)vlaggendrager (27)vlaggenkisten (26)vlaggenlijnen (27)vlaggenmakers (28)vlaggenparade (26)vlaggenspraak (28)vlaggentouwen (30)vlaggetjesdag (30)vlakverdeling (29)vlammenwerper (30)vlamvormigere (29)vlamvormigste (30)vlasachtigere (30)vlasachtigste (31)vlasbewerking (30)vlaskleuriger (30)vlaskleurigst (31)vlasspinnerij (26)vlasspinsters (26)vlechtbeenden (29)vleesafdeling (27)vleesbouillon (28)vleesgrossier (25)vleeshouwerij (33)vleeskleurige (29)vleespasteien (23)vleesschotels (31)vlegelachtige (32)vlekkenmiddel (28)vleselijkheid (30)vleugelaltaar (29)vleugeldeuren (30)vleugelmannen (27)vleugelmoeren (28)vleugelmutsen (32)vliegbasissen (25)vliegdekschip (33)vliegdiensten (23)vliegendoders (24)vliegenkasten (24)vliegenkleden (25)vliegenkoppen (26)vliegenlarven (26)vliegenmepper (27)vliegennetten (22)vliegenpapier (25)vliegenscheet (29)vliegenstront (24)vliegenvanger (26)vliegenvergif (29)vliegertouwen (29)vliegezwammen (31)vliegmachines (30)vliegsnelheid (27)vliegtechniek (30)vliegvakantie (26)vlierstruiken (27)vlijmscherper (35)vlijmscherpst (36)vlinderachtig (30)vlindernetten (22)vloeibaarheid (25)vloeistofpomp (29)vloekwaardige (28)vlokachtigere (31)vlokachtigste (32)vlooienbanden (21)vlooienpikken (24)vlootbasissen (24)vlootoefening (24)vlootschouwen (34)vluchtelingen (33)vluchtheuvels (41)vluchtleiders (34)vluchtleiding (34)vluchtverhaal (38)vlugschriften (36)vocaliseerden (25)vochtblaasjes (33)vochtophoping (33)voddenmarkten (24)voedingsbodem (25)voedingsgewas (27)voedingskabel (26)voedingsunits (25)voedingsvezel (28)voedselcrisis (27)voedselopname (24)voedselpakket (27)voedselstroom (25)voedsterlinge (24)voedstervader (25)voeringlinnen (21)voetbalschoen (29)voetbalspeler (27)voetbaltalent (25)voetbalvelden (27)voetbediening (22)voetenkussens (25)voetenplanken (23)voetgangsters (25)voetnootcodes (24)voetschimmels (32)voetschrapper (31)voetwassingen (25)vogelschieten (29)volgenderwijs (30)volgeschonken (30)volgeschreven (32)volgnummertje (32)volgrijtuigen (30)volijverigere (28)volijverigste (29)volkenkundige (28)volkerenmoord (25)volkorenbrood (25)volksbelangen (27)volksbeweging (31)volksdichters (32)volksdrachten (31)volksgewoonte (28)volkskarakter (28)volkskinderen (25)volksliederen (25)volksmenigten (26)volksmenigtes (27)volksoproeren (25)volksopruiers (29)volkspartijen (28)volksplanting (28)volksredenaar (24)volksregering (27)volkssprookje (30)volksstemming (29)volkstribunen (28)volkstuintjes (30)volksverhalen (30)volksvermaken (29)volksvijanden (28)volksvrienden (26)vollerskuipen (29)volmaaktheden (27)volmachtgever (34)volmachtigden (31)volstandigere (24)volstandigste (25)volstrektheid (28)voltrekkingen (26)volwassenheid (28)vondelingetje (25)vonkenvangers (25)vooraanstaand (20)voorafgeganen (24)voorafspraken (26)voorankerlier (23)voorbarigheid (26)voorbedachten (28)voorbedrukken (28)voorbeduidsel (27)voorbeeldiger (25)voorbeeldigst (26)voorbehandeld (26)voorbehoedend (24)voorbehoedsel (26)voorbereidden (22)voorbereidend (22)voorbereiding (23)voorbereidsel (24)voorberichten (28)voorbeschikte (30)voorbespeelde (25)voorbestemmen (25)voorbewerking (28)voorbiddingen (23)voorbijfietst (28)voorbijgaande (25)voorbijganger (27)voorbijgegaan (26)voorbijgegane (26)voorbijgezien (27)voorbijgingen (26)voorbijkwamen (30)voorbijliepen (26)voorbijpraten (26)voorbijrijden (27)voorbijschiet (31)voorbijschoot (31)voorbijstreef (28)voorbijvliegt (30)voorbijvlogen (29)voorcijferden (29)voordeelregel (25)voordeligheid (26)voordeurdeler (26)voorechtelijk (32)voorgalerijen (25)voorgangsters (25)voorgebergten (25)voorgebergtes (26)voorgeborchte (30)voorgebrachte (30)voorgecijferd (31)voorgedrongen (23)voorgeleiding (24)voorgeproefde (26)voorgerechten (28)voorgerekende (23)voorgeschoten (28)voorgespannen (22)voorgespeelde (25)voorgesproken (25)voorgetekende (23)voorgetoverde (25)voorgetrokken (25)voorgevoelens (25)voorhangselen (25)voorheffingen (28)vooringenomen (21)voorjaarsnota (23)voorjaarsweer (27)voorkeurrecht (32)voorkomendere (23)voorkomendste (24)voorlastigere (24)voorlastigste (25)voorlichtende (28)voorlichtster (30)voormenselijk (27)voornaamheden (23)voornaamwoord (25)vooronderstel (23)vooronderzoek (24)voorontwerpen (25)vooropgelopen (25)vooropgesteld (26)vooropgezette (26)vooropleiding (24)vooropstaande (22)vooropstelden (24)vooropstellen (25)voorouderlijk (29)vooroverbogen (25)vooroverbuigt (29)voorportieren (22)voorprogramma (27)voorraadkaart (23)voorraadkamer (24)voorraadtanks (23)voorradigheid (25)voorrangsbord (25)voorschotbank (30)voorschotelde (29)voorschotelen (28)voorschotnota (27)voorschriften (30)voorschrijven (32)voorspeelster (25)voorspelddoek (26)voorspellende (25)voorspiegelde (25)voorspiegelen (24)voorspoediger (24)voorspoedigst (25)voorstandster (23)voorstellende (24)voortbeweging (28)voortborduren (26)voortborduurt (30)voortbrengers (25)voortbrenging (25)voortbrengsel (26)voorterreinen (20)voortgebracht (31)voortgedreven (25)voortgeduurde (29)voortgeholpen (27)voortgeleefde (26)voortgemaakte (25)voortgeplante (25)voortgesleept (26)voortgesleurd (28)voortgespoede (24)voortgestormd (26)voortgestuwde (30)voortgevloeid (26)voortgezetten (25)voortkankerde (24)voortkankeren (23)voortkronkelt (26)voortplanting (25)voortplantten (24)voortschreden (28)voortschrijdt (32)voortschuifel (34)voortsleepten (24)voortslepende (24)voortsleurden (26)voortspoedden (23)voortspruiten (26)voortstormden (24)voortstudeert (26)voortsukkelde (29)voortsukkelen (28)voortvarender (24)voortvarendst (25)voortvertelde (26)voortvloeiden (24)voortvloeiend (24)voortvluchtig (36)voortwoekerde (26)voortwoekeren (25)voortzweepten (28)vooruitbestel (27)vooruitbetaal (26)vooruitdenken (24)vooruitdringt (26)vooruitgegaan (25)vooruitgegane (25)vooruitgezien (26)vooruitgingen (25)vooruithelpen (28)vooruitkijken (28)vooruitkwamen (29)vooruitliepen (25)vooruitlopend (26)vooruitrijden (26)vooruitsnelde (25)vooruitstaken (25)vooruitsteekt (26)vooruitsteken (25)vooruitstreef (27)vooruitwijzen (31)vooruitziende (25)voorvaderlijk (29)voorvalletjes (29)voorvechtster (31)voorverpakken (27)voorverwarmen (28)voorwedstrijd (29)voorwendselen (25)voorwerpsnaam (27)voorzeggingen (26)voorzetlenzen (26)voorzichtiger (31)voorzichtigst (32)voorzienigere (23)voorzienigste (24)voorzieningen (22)vorenbedoelde (23)vorengenoemde (22)vorkbeenderen (23)vorkheftrucks (37)vormelijkheid (30)vormeloosheid (26)vormenrijkdom (28)vormkenmerken (26)vorstelijkere (27)vorstelijkste (28)vorstendommen (24)vorstenhuizen (28)vorstenkronen (22)vorstentelgen (24)vorstinnetjes (24)voskleurigere (28)voskleurigste (29)voyeuristisch (37)vraagachtiger (30)vraagachtigst (31)vraagsgewijze (32)vraagstaarten (23)vraagstellers (27)vraagstelling (27)vraatachtiger (29)vraatachtigst (30)vraatzuchtige (34)vrachtagenten (28)vrachtbrieven (31)vrachtlijsten (32)vrachtpaarden (29)vrachtprijzen (34)vrachtrijders (32)vrachtschepen (35)vrachtvaarder (31)vrachtverkeer (32)vrachtvervoer (33)vrachtvoerder (31)vragenderwijs (29)vragenlijsten (26)vragenlijstje (29)vredelievende (24)vrederechters (29)vredesapostel (25)vredescongres (27)vredessterkte (25)vredestichter (29)vredesverdrag (27)vreedzaamheid (27)vreemdelingen (24)vreemdigheden (26)vreemdsoortig (25)vreesachtiger (29)vreesachtigst (30)vreeswekkende (27)vreetpartijen (25)vrekachtigere (30)vrekachtigste (31)vreselijkheid (29)vreugdebetoon (26)vreugdekreten (27)vreugdetranen (25)vreugdevoller (31)vreugdezangen (28)vriendelijker (26)vriendelijkst (27)vriendenfeest (23)vriendengroet (22)vriendenkring (23)vriendenmalen (22)vriendinnetje (22)vrijbiljetten (29)vrijblijvende (31)vrijdagmiddag (29)vrijdagmorgen (28)vrijersvoeten (26)vrijgeesterij (28)vrijgelatenen (25)vrijgesproken (28)vrijgestelden (27)vrijgevigheid (31)vrijgevochten (33)vrijhandelaar (27)vrijheerlijke (31)vrijheerschap (34)vrijheidsboom (29)vrijheidshoed (29)vrijheidsmuts (32)vrijmachtiger (33)vrijmachtigst (34)vrijmetselaar (27)vrijmoedigere (26)vrijmoedigste (27)vrijpostigere (27)vrijpostigste (28)vrijsterschap (33)vrijverklaard (30)vrijverklaart (30)vrijverklaren (29)vrijwilligere (31)vrijwilligers (32)vrijwilligste (32)vrijzinnigere (26)vrijzinnigste (27)vroedkundigen (26)vroedschappen (30)vroegdiensten (22)vroegrijpheid (29)vroegtijdiger (27)vroegtijdigst (28)vroondiensten (20)vroongoederen (21)vrouwachtiger (35)vrouwachtigst (36)vrouwelijkere (32)vrouwelijkste (33)vrouwenarbeid (28)vrouwenartsen (27)vrouwenbeulen (31)vrouwenbonden (27)vrouwencomité (30)vrouwendienst (27)vrouwendokter (29)vrouwengekken (30)vrouwenhandel (30)vrouwenhanden (28)vrouwenhaters (30)vrouwenkerken (29)vrouwenliefde (30)vrouwenlisten (28)vrouwenlogica (32)vrouwenpolder (30)vrouwenrokken (29)vrouwentehuis (32)vrouwentoilet (28)vrouwenwereld (32)vrouwenziekte (30)vrouwspersoon (29)vruchtbaarder (33)vruchtdragend (33)vruchtendrank (32)vruchtengelei (32)vruchtenmesje (34)vruchtentaart (31)vruchtgebruik (38)vruchtknoppen (34)vruchtvorming (36)vuilaardigere (26)vuilaardigste (27)vuilnisbakken (28)vuilnisbelten (27)vuilniskarren (26)vuilnismannen (24)vuilniswagens (29)vuilniszakken (29)vuistvechters (34)vulcaniseerde (28)vulgariseerde (27)vulgariteiten (26)vullingsgraad (30)vulpenhouders (32)vuuraanbidder (28)vuurbestendig (30)vuurgevechten (36)vuurhoudender (32)vuurhoudendst (33)vuursprankels (32)vuurwerkmaker (35)